TOUR PHAN THIẾT 3N2D KH 23/11 - 25/11/2019 (CÔNG TY ĐÀI PHÁT)