Chính sách

Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 12.07.2024 Tác giả: AdminLượt xem: 47

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 

1. Phạm vi thu thập

Công ty TNHH DV DU LỊCH M.A.I TRAVEL thu thập thông tin cá nhân từ Người dùng khi Người dùng điền vào biểu mẫu trên Website bao gồm nhưng không giới hạn: tên và mật khẩu đăng nhập, họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ,,…

Công ty TNHH DV DU LỊCH M.A.I TRAVEL thu thập các ý kiến phản hồi từ Người sử dụng.

Công ty TNHH DV DU LỊCH M.A.I TRAVEL thu thập thông tin liên quan đến dịch vụ cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn về hình ảnh, thông tin đặt lịch, sử dụng dịch vụ,… của Người sử dụng Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin mà mình cung cấp là đầy đủ, chính xác, chân thực và luôn cập nhật. Công ty TNHH DV DU LỊCH M.A.I TRAVEL không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Người dùng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

 

2. Mục đích thu thập và xử lý dữ liệu

Công ty sử dụng thông tin từ Người dùng để thực hiện các mục đích sau đây:

- Xác nhận đặt lịch dịch vụ cho Khách hàng.

- Xác nhận thông tin giao nhận sản phẩm cho Khách hàng.

- Vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ.

- Cá nhân hóa trải nghiệm của Người dùng: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL phân tích và dự đoán nhu cầu của Người dùng, phân vùng để ưu tiên tiếp cận thông tin phù hợp nhất với nhu cầu đó.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách cung cấp hướng dẫn chăm sóc và giải quyết các vấn đề khi Khách hàng gặp trải nghiệm không tốt.

- Giới thiệu các thông tin mà Công ty cho rằng sẽ hữu ích cho Người dùng, bao gồm dịch vụ, ưu đãi và gợi ý về tính năng.

 

3. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin thu thập khi thông tin được đăng tải lên dulichmaitravel.vn, những đối tượng sau đây được quyền tiếp cận thông tin:

- Các nhân viên của công ty, bao gồm cán bộ, công nhân viên thuộc các bộ phận như Chăm Sóc Khách Hàng, Phân tích Kinh doanh, Trải nghiệm Khách hàng, Công nghệ thông tin,... được giao nhiệm vụ thu thập thông tin từ Khách hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như xác nhận lịch đặt, giải đáp nhu cầu, và giải quyết thắc mắc.

- Công ty có thể tiết lộ các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Khách hàng cho các bên thứ ba như đối tác, nhằm mục đích chăm sóc Khách hàng tốt nhất.

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL có thể thuê hoặc hợp tác với các bên thứ ba để thực hiện các chức năng liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đối với mục đích này, các bên thứ ba có thể tiếp cận thông tin cá nhân của Khách hàng trong phạm vi cần thiết để thực hiện các chức năng liên quan như lưu trữ máy chủ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp truyền thông, xử lý thanh toán và khiếu nại của Người dùng.

- Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ không được chia sẻ với các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác với bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích nêu tại Phần "Mục đích thu thập và xử lý dữ liệu" nêu trên, trừ khi có sự đồng ý của Người dùng. Tuy nhiên, Công ty có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng khi được yêu cầu hoặc khi thông tin đó được xác định có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

4. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Trong quá trình tiếp nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu của Người dùng, có thể xảy ra các lỗi kỹ thuật hoặc bị đột nhập trái phép từ các đối tượng cố ý tấn công website. Khi điều này xảy ra, thông tin và dữ liệu của Người dùng có thể bị dò rỉ, đánh cắp, hoặc thu thập trái phép bởi các nhóm đối tượng này.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL cam kết duy trì các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn hành vi tấn công và đột nhập trái phép, và áp dụng biện pháp khắc phục kịp thời khi phát hiện và bảo vệ dữ liệu của Người dùng ở mức độ cao nhất có thể.

 

5. Cách thức xử lý dữ liệu

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL thực hiện xử lý dữ liệu sau khi tiếp nhận thông qua các biện pháp sau đây:

- Sử dụng phần mềm mã hóa: Dữ liệu được mã hóa để đảm bảo tính bảo mật khi lưu trữ và truyền tải.

- Áp dụng phần mềm quản lý danh sách kiểm soát truy cập: Hỗ trợ quản lý và kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu, đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu.

- Sử dụng phần mềm xác thực: Hỗ trợ xác thực người dùng để đảm bảo rằng chỉ có những người dùng được phép mới có thể truy cập vào dữ liệu.

- Đặt phần mềm phát hiện xâm nhập: Giúp phát hiện các mối đe dọa đến tính bảo mật của dữ liệu và cung cấp cảnh báo cho đơn vị sử dụng để đưa ra phản ứng phù hợp.

Ngoài hệ thống xử lý dữ liệu tự động, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL đã thiết lập Bộ phận chuyên trách quản lý và xử lý dữ liệu dựa trên các tiêu chuẩn, quy trình và quy tắc quản lý của chính Công ty.

 

6. Thời gian lưu trữ và xử lý thông tin, dữ liệu

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL lưu trữ mọi thông tin và dữ liệu cho đến khi Người dùng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ hoặc khi chúng tôi xác định rằng việc lưu trữ thông tin đó không còn cần thiết. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu như sau: Dữ liệu được xử lý từ thời điểm Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL tiếp cận thông tin và dữ liệu mà Người dùng đã đồng ý chia sẻ cho đến khi Người dùng yêu cầu hạn chế, xoá bỏ, hoặc rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu.

 

7. Chỉnh sửa và xóa bỏ dữ liệu cá nhân.

Người dùng có thể thay đổi hoặc xóa một phần hoặc toàn bộ thông tin mà họ đã nhập tại giao diện quản lý tài khoản cá nhân. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL sẽ hỗ trợ xóa bỏ thông tin nếu Người dùng yêu cầu, tuy nhiên, yêu cầu này phải được chứng minh là hợp pháp và có quyền đối với các thông tin đó.

 

8. Cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL áp dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng thông tin Người dùng một cách trái phép. Chúng tôi thường xuyên hợp tác với các chuyên gia bảo mật để cập nhật thông tin mới nhất về an ninh mạng, đảm bảo sự an toàn của thông tin khi Người dùng truy cập, đăng ký tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng trên trang web dulichmaitravel.vn. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi bảo đảm lưu giữ và bảo mật thông tin Người dùng tại hệ thống máy chủ, sử dụng các biện pháp như tường lửa, kiểm soát truy cập và mã hóa dữ liệu.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp cung cấp thông tin để thực hiện mục đích thu thập và xử lý dữ liệu, theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi cung cấp thông tin là cần thiết để cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Người dùng (ví dụ: cung cấp thông tin giao nhận cho các đơn vị đối tác vận chuyển...).

 

Chúng tôi thành lập Bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân để quản lý và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng, thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động thu thập, lưu trữ thông tin, phát hiện và ngăn chặn các sự cố liên quan đến dữ liệu cá nhân của Người dùng.

Trừ các trường hợp đã nêu, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho Người dùng trước khi tiết lộ thông tin của họ cho bên thứ ba. Trong tình huống này, chúng tôi cam kết chỉ tiết lộ thông tin khi có sự đồng ý của Người dùng.

 

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về bảo vệ thông tin Người dùng Khi phát hiện có sự vi phạm liên quan đến việc thông tin cá nhân trên Website bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi nêu tại Đề án này, Người dùng có thể gửi thông tin khiếu nại đến Công ty TNHH DV DU LỊCH M.A.I TRAVEL theo địa chỉ tiếp nhận sau:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH M.A.I TRAVEL (M.A.I TRAVEL)

- Trụ sở chính: 105/17 Bình Quới,  Phường 27, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.39.636.888

- Email: info@dulichmaitravel.vn

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch M.A.I TRAVEL được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gửi khiếu nại

- Người dùng gửi yêu cầu khiếu nại về vi phạm quy định bảo vệ thông tin cá nhân kèm theo các chứng cứ, tài liệu liên quan đến địa chỉ tiếp nhận khiếu nại đã được công bố bởi Công ty.

Bước 2: Tiếp nhận khiếu nại

- Bộ phận Chăm sóc Khách hàng tiếp nhận các khiếu nại và yêu cầu Người dùng cung cấp thêm thông tin/chứng từ liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu cần).

Bước 3: Giải quyết khiếu nại

- Đối với các khiếu nại đơn giản, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ giải quyết nhanh chóng dựa trên các quy định và chính sách đã được công bố.

- Trong trường hợp khiếu nại phức tạp hoặc không được quy định trong chính sách, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ chuyển yêu cầu lên Ban Giám đốc để xử lý và thông báo về thời hạn dự kiến trả lời khiếu nại cho Người dùng.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại là không quá 7 ngày làm việc đối với các vấn đề đơn giản và không quá 30 ngày làm việc đối với các khiếu nại phức tạp hoặc cần phối hợp với bên thứ ba.

Bước 4: Thi hành kết quả giải quyết khiếu nại và Khắc phục hậu quả

- Kết quả giải quyết khiếu nại được chuyển đến các bộ phận liên quan để thực hiện và thông báo cho Người dùng qua điện thoại hoặc email.

- Kết quả giải quyết khiếu nại bao gồm các biện pháp khắc phục hợp lý như buộc gỡ thông tin, cải chính thông tin, hoặc bồi thường thiệt hại.

 

10. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH M.A.I TRAVEL (M.A.I TRAVEL)

- Trụ sở chính: 105/17 Bình Quới,  Phường 27, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.39.636.888

- Email: info@dulichmaitravel.vn

 

11. Chuyển thông tin cá nhân ngoài phạm vi địa phương của bạn

Công ty TNHH DV DU LỊCH M.A.I TRAVEL có thể cần chuyển thông tin cá nhân của Người dùng ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần của một trong các Dịch vụ của Công ty TNHH DV DU LỊCH M.A.I TRAVEL. 

 

Nội dung bài viết